Luomme uutta liiketoimintaa ja uudistamme olemassaolevaa elintarvikeklusterissa.

FPI Partners Oy

Elintarviketeollisuuden, alkutuotannon ja päivittäistavarakaupan toimintaympäristö muuttuu. Muutos luo uusia vaatimuksia ja avaa ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia tässä arvoketjussa ja sen tuntumassa toimiville yrityksille.

FPI Partners on elintarvikeklusterin uudistaja: Me etsimme mahdollisuuksia, kehitämme uusiin tilanteisiin sopivia toimintamalleja ja otamme uutta käyttöön.

Meillä on monipuolista kokemusta toimialan rakennejärjestelyistä, liiketoimintamallien kehittämisestä ja muutoksen toteuttamisesta. Osaamme myynnin, markkinoinnin, tutkimuksen & tuotekehityksen sekä innovaatioiden ja immateriaalioikeuksien hyödyntämisen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä teollisuuden, kaupan ja myös tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Etsimme koko ajan uusia kehityshankkeita, muutoksen tarpeessa olevia yhtiöitä ja alan läpimurtoinnovaatioita.

 

Tekijät

Marko Saapunki

KTM

Marko Saapunki on työskennellyt FMCG-yritysten myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä 10 vuotta ja sen jälkeen 15 vuotta konsulttina erikoisalueenaan uusien liiketoimintojen kehittäminen. Hänen osaamistaan ovat erityisesti strategiakehitys, myynti ja innovaatioiden kaupallistaminen.

Juha Venho

DI

Juha Venhon painopistealueita ovat strategia-, rakenne- ja muutosjohtamiskonsultti. Hän on toiminut myös hallituksen jäsenenä, vuokrajohtajana ja erilaisissa konsulttirooleissa erityisesti konepajateollisuudessa ja palvelualoilla sekä alkavissa yrityksissä. Hänellä on myös laaja kansainvälinen kokemus elintarviketeollisuuden yritysjärjestelyistä ja toiminnan tehostamisesta.

Heikki Järvensivu

DI, Ekonomi

Heikki Järvensivu on toiminut konsulttina yli 40 vuotta. Hänen painopistealueitansa ovat strategia ja struktuurit, organisaatioiden ja johtamistyöskentelyn kehittäminen, yritysjohdon resurssointi, turnaround-prosessit ja yritysjärjestelyt. Vahvin toimialaosaaminen hänellä on vähittäiskaupasta sekä hotelli- ja ravintolatoimialalta.

Minna Isotupa

ETM

Minna Isotupa on työskennellyt elintarvikealan kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyvien projektien parissa yli 10 vuotta. Hänen painopistealueitaan ovat kuluttaja- ja markkinaymmärrys, trendit ja konseptointi.

Copyright © FPI Partners Oy. All Rights Reserved.